Tel./fax: 041 / 700 29 26
Mob. 0903 216 669
         0905 886 043
      Ve¾koobchod a maloobchod so spojovacím a kotviacim materiálom

palatech@palatech.sk